Ruurd Passchier (bronnen)

  • S.K. Thoden van Velzen, Het leven en sterven van Ruurd Passchiers van Dijk, Suringer (1847)
  • Jacob Hebkema (1974), Jan Hut, Ruurd Passchiers van Dijk en Herman Schraa, Uitgeverij M.A. van Seijen 
  • Jan de Roos (2005), Een Gaasterlander via het schavot. Ruurd Passchiers van Dijk (1816-1846), Eigen beheer
  • Hans Ariëns (2018, 6 september), ‘Iedereen migrant: de hugenoten’, Oneworld via Oneworld.nl
  • Johan Groenewoud, Persoonlijke gegevens van Hendrik Alles van Wielen (en Antje Lolkes Postma) via LangsdeLuts.nl
  • Johan Groenewoud, Dubbelstraat 6 in Balk via LangsdeLuts.nl
  • Hugenoten via Wikepedia.org