Tussen de Barakken

Een nieuwe zwerftocht is van start gegaan. Draait het Diepenring Kompas om de grachten van Groningen en de mensen die er hun levens in vrijheid vormgeven, Tussen de Barakken toont de bewoners van de houten bouwwerken uit kamp Westerbork en woonoord Schattenberg voor wie het begrip vrijheid minder vanzelfsprekend is. Via de barakken hoop ik kleine en grote geschiedenissen – van Duitse vluchtelingen, gedeporteerde Joden, Sinti en Roma, ge├»nterneerde NSB-ers, Nederlandse soldaten op weg naar een koloniale oorlog, gerepatrieerde Indische Nederlanders, Molukse KNIL-soldaten en hun gezinnen, Turkse gastarbeiders, Wierdense varkens, Achterhoekse kippen en mijn eigen Haagse slagersfamilie – met elkaar te verbinden.

Door een magisch toeval is de zwerftocht recent in het boek Verhalen veranderen van Saskia Tjepkema, Martijn van Ooijen, Joeri Kabalt et al (Boom, 2022) terecht gekomen. Het vormt de directe aanleiding voor de keuze om nu al een voorproef van Tussen de Barakken te publiceren. Er is namelijk iets veranderd. De auteurs hebben me geholpen mijn eigen zwerftocht beter te begrijpen. Met de voorproef hoop ik het toeval uit te lokken en nog meer hulp en inspiratie te krijgen. Van de lezers bijvoorbeeld…

De bestemming van de zwerftocht is vooralsnog onbekend, er is geen plan anders dan het zorgvuldig opdiepen van verhalen rond de barakken en haar bewoners en op deze plek met onbekende regelmaat verslag uit te brengen. Voor de lezer zal ik mijn best doen de losse onderdelen zo vorm te geven dat ze onafhankelijk van elkaar te volgen zijn.

Twee wandelingen in Hooghalen, een vrije zondag vormen de aanleiding tot de zwerftocht.

Het gedicht Daarvoor. Daarom. is het motto van de zwerftocht tussen de barakken.

De Plattegrond van kamp Westerbork en woonoord Schattenberg vormt het kompas voor de zwerftocht.

De Slagersbarak is een houten bouwwerk dat in Wierden gebruikt is om Turkse gastarbeiders te huisvesten.

Lees verder…

Op de Spotify Tussen de Barakken Draaitafel ligt de muziek uit de barakken.

Paul Passchier, 8-12-2022 (laatste update)