Voorproef

Als Voorproef vind je hier de eerste resultaten van mijn zwerftocht Tussen de barakken. Alle onderdelen zijn onafhankelijk van elkaar te volgen.

Twee wandelingen in Hooghalen, een vrije zondag vormen de aanleiding tot de zwerftocht.

Het gedicht Daarvoor. Daarom. is het motto van de zwerftocht tussen de barakken.

De Plattegrond van kamp Westerbork en woonoord Schattenberg vormt het kompas voor de zwerftocht.

De Slagersbarak is een houten bouwwerk dat in Wierden gebruikt is om Turkse gastarbeiders te huisvesten.

Met de Joodse fotograaf Rudolf Breslauer vertrekken we in 1938 uit Duitsland om rondzwervend door Nederland in barak 14 van Flüchtlingslager Westerbork uit te komen.

In Ben Ali Libi volgen we Michel Velleman als ‘humoristisch goochelaar’ in zijn levenswandel die in Groningen begint en via Amsterdam in barak 61 van Durchgangslager Westerbork uitkomt. Zijn verhaal vormt de verbinding met het Diepenring Kompas.

Haar ogen laten zich lezen als de aankondiging van een onafwendbaar lot, zowel van Sintezza Settela Steinbach uit strafbarak 69 als van Rudolf Breslauer die haar transport (en zijn opdrachtgever) op beeld vastlegt.

Uit de veewagon hangt de herrlich weichen blauwe jas van Rakli Weisz. In 2011 neemt Sinto Zoni Weisz de laatste herinnering aan zijn zusje mee naar de Duitse Bondsdag ter gelegenheid van de Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus.

Haar naam gaat de hele wereld over. In Anne Frank volgen we het kind van Otto en Edith uit Frankfurt via Amsterdam naar de barakken 56 en 67 in Westerbork, en eindigen we op de grensovergang tussen de stations Nieuweschans en Weener.

Ten slotte nemen tussen de barakken 41, 63, 67 en 71 met de Westerbork serenade van Johnny and Jones zingend afscheid van doorgangskamp Westerbork en haar bewoners.

Alsof er nooit 102.00 mensen gedeporteerd zijn wordt Kamp Westerbork na de Tweede Wereldoorlog herdoopt tot Woonoord Schattenberg en hergebruikt voor groepen zo divers als gearresteerde NSB-ers, Nederlandse militairen voor Indonesië en gerepatrieerde Indische Nederlanders. De langste tijd hebben de barakken dienst gedaan als onderkomen voor Molukse KNIL-militairen en hun gezinnen. Momenteel ben ik in gesprek met Judith Ririhena, Sally Nuhumury-Sopacua, Otis Polnaya, Sien Sihasale (Schattenberg) en Paul Salakory (Vossenbosch). Meer verhalen volgen.

Hun Molukse vaders worden in 1951 naar Nederland gebracht. Otis en Fien [verhaal in bewerking] kennen elkaar van Schattenberg; hij woont in barak 81 en zij in 50. In 1996 keren ze terug om samen herinneringen op te halen.

Vanaf eind jaren vijftig worden delen van Woonoord Schattenberg ontmanteld. De barakken worden gesloopt of gedemonteerd en verkocht voor gebruik in Veendam (opslagschuur), Peizermade (paardenschuur), Zelhem (kippenschuur) en hoogstwaarschijnlijk Wierden (als barak voor Turkse gastarbeiders werkend in de naastgelegen vleesfabriek van A. Passchier & Zn.). Momenteel ben ik in gesprek met tolk Türker Atabek, hoofd techniek Wolter Dekker, sloper Jan Bork en mijn eigen familie. Meer verhalen volgen.

Het is begin jaren zeventig. In Suikerfeest tussen varkens vieren mijn ouders het einde van de Ramadan in de barak van ‘onze’ Turkse gastarbeiders zoals Nuri Köse, Hamit Güçlü, Sayid Aslan en Mehmet Bozkir door wie ze uitgenodigd zijn.

Als tolk verbindt hij Turkse arbeiders en Twentse fabrikanten. Als burger krijgt hij een lintje voor zijn maatschappelijke inzet. In Een vader tussen culturen helpt Türker Atabek een slagerszoon bij zijn zoektocht naar een Wierdense barak en de Turkse mensen voor wie het als onderkomen gediend heeft.

Op de Spotify Tussen de Barakken Draaitafel ligt de muziek uit de barakken.

De eerste mijlpaal is de nog niet gepubliceerde stop motion film Tussen de Barakken. De beschikbaarheid op deze plek is om toestemming te vragen aan de personen wiens stemmen en foto’s gebruikt zijn. Update (23-2-2023): Zoni Weisz, Otis Polnaija en Fien Pattiruhu-Sihasale (bij monde van haar zus Sien) hebben inmiddels toestemming verleend.

Paul Passchier, 13-7-2023 (laatste update)